OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

 

BUČI

 

Občanské sdružení Buči vzniklo v roce 2010 z potřeby řešit špatnou situaci v oblasti zaměstnání sociokulturně znevýhodněných osob, zejména příslušníků romských komunit v Praze 3. O tom svědčí i jeho název (Buči je fonetický přepis romského slova „práce“). Cílem sdružení je umožnit těmto osobám trvalé zaměstnání a tím pomoci vyřešit jejich nedobrou sociální i životní situaci.

K naplnění tohoto cíle se sdružení Buči zabývá jako hlavními činnostmi osvětou, vzděláváním v oblasti komunikace a motivace, ale i konkrétními kvalifikačními a rekvalifikačními kurzy, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro získání určitého pracovního místa. Smyslem práce sdružení není jen klientům „umést cestičku“, ale vštípit jim víru v sebe a své schopnosti spolu s vůlí převzít odpovědnost za sebe i svoji rodinu a řešit sám aktivně svoji situaci. Přitom je však třeba zajistit rovnost podmínek při výběrových řízeních a soutěžích o určitá pracovní místa a zabránit jakékoli formě diskriminace.

Z úspěšných projektů, realizovaných sdružením Buči, je možno uvést projekt městské části Praha 3 Návrat do práce, kde členové sdružení zajišťovali realizaci motivačních i rekvalifikačních kurzů a v některých případech i zprostředkování zaměstnání. V obdobných činnostech sdružení spolupracuje také ve Zlínském kraji na projektu Práce je příležitost pro budoucnost, spolufinancovaném z fondů EU.

Své aktivity sdružení realizuje na adrese Koněvova 86, kde provozuje počítačovou učebnu a konzultační místo. V nejbližší době zde plánuje otevřít veřejný internetový přístupový bod s dotovanými cenami pro sociálně slabé osoby.

 

Předsednictvo:

 

Štěpán Kavur (manažer projektu)

 

P. Kavur, žižkovský rodák a znalec romské komunity na Žižkově, má dlouholeté zkušenosti ze zaměstnávání znevýhodněných osob ve vlastní podnikatelské činnosti (v minulosti podnikal v oblasti výrob plastových dílů, autodopravy, dnes vlastní stavební firmu) i z obchodní činnosti v USA. Ve své práci se celou dobu snaží dát příležitost pracovat všem, kdo mají chuť a zájem. Zároveň ví také, co to je dodržovat i vyžadovat disciplínu, a také dokáže z vlastní zkušenosti všem názorně ukázat, že v dnešní době nikdo nedostane nic zadarmo. Tyto principy předává dál v rámci osvětové činnosti sdružení Buči na území městské části Praha 3.

 

Ing. Jiří Pstružina (lektor-konzultant)

 

P. Pstružina, absolvent VŠE Praha 3, pracuje již 17 let v oblasti ekonomického poradenství a lektorské činnosti. Pro tuto oblast nabyl cenných zkušeností během zaměstnání ve Velké Británii a stáže v USA, které nyní využívá v ČR. V současné době se zabývá projekty, spolufinancovanými z fondů EU, v jejichž rámci realizuje a lektoruje vzdělávací programy s cílem pomoci všem zájemcům o práci v řešení jejich životní i sociální situace a nastartování nové životní etapy.

 

Zpět