OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

 

BUČI

 

 

Naše činnost

 

 

Občanské sdružení Buči (ROMSKY „práce“) je občanským sdružením působícím na území ČR, které vzniklo s cílem zlepšení soužití národnostních menšin s většinovou populací v ČR. Toto občanské sdružení je právnickou osobou.

 

1.      Cíle sdružení

 

2.      Členství ve sdružení

-          úmrtím člena

-          vystoupením člena

-          vyloučením člena

Člen může být ze sdružení vyloučen členskou schůzí sdružení za neplnění členských povinností nebo za chování a jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a chováním řádného občana ČR. Ke schválení vyloučení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných na členské schůzi.

Zpět